dinsdag 12 juni 2007

Sophior MedTools

Sophior MedTools is een commercieel bedrijf en heeft een aantal software programma's gratis beschikbaar gesteld die snel informatie kunnen geven over de toestand van een patiënt.

Er zijn drie programma's gedownload over:

  • Reanimatie. Dit programma heeft als doel een reminder te zijn voor degenen die een cursus reanimatie hebben gevolgd. Om de reanimatie met de optimale frequentie voor borstcompressie en beademing uit te voeren, is hiertoe in het programma een tijd-module ingebouwd.

  • Fast. Herken een beroerte: met een eenvoudige test kunt u een beroerte snel herkennen.

  • Pneumotox. Up to date database over alle bekende pulmonale bijwerkingen van medicatie. Zowel doorzoekbaar op medicamentnaam als op klinisch-radiologisch beeld.


Commericeel produkt weliswaar maar het geeft ook de mogelijkheden aan om op maat PDA toepassingen te (laten) maken.

Geen opmerkingen: