woensdag 13 juni 2007

Oncoline met PDA downloadmogelijkheid

Oncoline is een product van de Integrale Kankercentra. Via Oncoline kan toegang worden verkregen tot richtlijnen voor oncologische en palliatieve zorg. Je vindt hier:
- multidisciplinaire richtlijnen voor de diagnose en behandeling van patiënten met een specifieke tumor (de zgn.tumorgebonden richtlijnen)
- richtlijnen voor de diagnose en behandeling van een symptoom/gezondheidsklacht t.g.v. ziekte en behandeling (de zgn. niet tumorgebonden richtlijnen) waarin de zorgaspecten multidisciplinair of specifiek voor een bepaalde beroepsgroep zijn uitgewerkt.
Alle richtlijnen zijn te downloaden voor PDA's. Bij evidence based richtlijnen wordt de mogelijkheid geboden om niet de gehele richtlijn, maar bijvoorbeeld alleen aanbevelingen en conclusies te downloaden voor de PDA. Wanneer je een richtlijn downloadt, kan je aangeven dat je middels e-mail op de hoogte wilt worden gehouden van nieuwe versies van richtlijnen.

En dan: richtlijnen voor diagnostiek en behandeling letterlijk bij de hand! In de spreekkamer of aan het bed kan informatie gemakkelijk èn snel worden geraadpleegd.

Geen opmerkingen: